Kiến Thức Phong Thủy

Chọn tuổi xông nhà hợp phong thủy cho tuổi Hợi năm 2016

images715187_heo_phongthuy1 Thiên can của năm Bính Thân là Bính không tương hợp, không xung khắc với Bính của tuổi Bính Thìn, chấp nhận được Những tuổi xông đất tốt nhất năm nay với chủ nhà Tân Hợi 1971 gồm có: 1976; 1991; 1961; 1860; 1969; 1990; 1968; 1996; 1966. Nếu không thể nhờ được một trong

Chọn tuổi xông nhà hợp phong thủy cho tuổi Tuất năm 2016

4-1 Năm Bính Thân có ngũ hành của năm nay thuộc Hỏa tương sinh ngũ hành là Thổ của tuổi Mậu Thân, rất tốt Năm nay, gia chủ tuổi Canh Tuất nên nhờ một trong các tuổi sau xông nhà đầu năm: 1960; 1968; 1990; 1947; 1961; 1977; 1991; 1969; 1975; 1976. Nếu không nhờ được

Chọn tuổi xông nhà hợp phong thủy cho tuổi Dậu năm 2016

phong-thuy-cho-nguoi-tuoi-dau-1024x1024 Ngũ hành của tuổi xông nhà thuộc Thổ không sinh, cũng không bị khắc với Thổ của chủ nhà, dùng được Chủ nhà tuổi Kỷ Dậu nên nhờ một trong các tuổi: 1964; 1961; 1976; 1948; 1949; 1991; 1956; 1960; 1968; 1977 xông nhà đất đầu năm mới. Khi không thể chọn lựa được một

Chọn tuổi xông nhà hợp phong thủy cho tuổi Thân năm 2016

van-khi-hoang-tien-hung Thiên can của năm nay là Bính không tương hợp, không xung khắc với thiên can Mậu của tuổi người xông nhà, có thể dùng được Chủ nhà sinh năm 1968 nên chọn những tuổi sau đây: 1948; 1976; 1960; 1961; 1991; 1949; 1956; 1957; 1964; 1968 xông nhà đất đầu năm Bính Thân. Khi

Chọn tuổi xông nhà hợp phong thủy cho tuổi Mùi năm 2016

de-trong-doi-song-con-nguoi1222015_135656 Năm 2016 có thiên can là Bính với thiên can Giáp của tuổi 1954 không tương hợp, không xung khắc, chấp nhận được Chủ nhà tuổi Đinh Mùi 1967, năm mới 2016 nên nhờ một trong những vị khách có năm sinh sau đây xông nhà đất đầu năm: 1952; 1954; 1964; 1966; 1975; 1978;

Chọn tuổi xông nhà hợp phong thủy cho tuổi Dần năm 2016

12 Địa chi của tuổi người xông nhà sinh năm 1951 là Mão không tương hợp, không xung khắc với Dần của gia chủ, chấp nhận được Những người sinh năm sau đây: 1951; 1959; 1981; 1972; 1973; 1958; 1988; 1989; 1954; 1971 thích hợp xông nhà đất đầu năm mới 2016 cho gia chủ tuổi

Chọn tuổi xông nhà hợp phong thủy cho tuổi ngọ năm 2016

maxresdefault Địa chi của năm Bính Thân là Thân không tương hợp, không xung khắc với Mùi của tuổi xông nhà 1991, chấp nhận được Chủ nhà Mậu Ngọ năm nay nên nhờ người có năm sinh như sau xông nhà đất: 1991; 1951; 1958; 1976; 1981; 1988; 1968; 1969; 1947; 1950. Trong trường hợp không

Chọn tuổi xông nhà hợp phong thủy cho tuổi Tỵ năm 2016

2-1 Thiên can của năm nay là Bính không tương hợp, không xung khắc với Mậu của tuổi người xông nhà sinh năm 1948, chấp nhận được Chủ nhà sinh năm 1977 (Đinh Tỵ) nên chọn một trong số các vị khách có năm sinh sau đây xông nhà đầu năm: 1948; 1949; 1957; 1964; 1969;

Chọn tuổi xông nhà hợp phong thủy cho tuổi Thìn năm 2016

nguoi-tuoi-thin-37 Ngũ hành của tuổi người xông nhà sinh năm 1961 là Thổ, của gia chủ là Thổ, 2 hành này không sinh, không khắc, chấp nhận được Gia chủ tuổi Bình Thìn năm nay có những tuổi tốt có thể nhờ xông nhà đầu năm như sau: 1948; 1961; 1991; 1956; 1957; 1968; 1969; 1949;