Chọn tuổi xông nhà hợp phong thủy cho tuổi Hợi năm 2016

Thiên can của năm Bính Thân là Bính không tương hợp, không xung khắc với Bính của tuổi Bính Thìn, chấp nhận được

Những tuổi xông đất tốt nhất năm nay với chủ nhà Tân Hợi 1971 gồm có: 1976; 1991; 1961; 1860; 1969; 1990; 1968; 1996; 1966.
Nếu không thể nhờ được một trong các tuổi trên, gia chủ có thể nhờ các tuổi Dần, Mão và Mùi đến xông nhà, đây là những tuổi tam hợp hoặc lục hợp địa chi với gia chủ.

Sau đây là phân tích cụ thể với 3 tuổi tốt nhất:

images715187_heo_phongthuy1

Tuổi Bính Thìn 1976 mệnh Sa trung thổ

– Tuổi Bính Thìn có ngũ hành là Thổ tương sinh ngũ hành là Kim của gia chủ, rất tốt
– Năm Bính Thân có ngũ hành là Hỏa, tương sinh ngũ hành là Thổ của tuổi Bính Thìn, rất tốt
– Thiên can của tuổi Bính Thìn là Bính tương hợp với Tân của gia chủ, rất tốt
– Thiên can của năm Bính Thân là Bính không tương hợp, không xung khắc với Bính của tuổi Bính Thìn, chấp nhận được
– Địa chi của tuổi Bính Thìn là Thìn không tương hợp, không xung khắc với Hợi của gia chủ, chấp nhận được
– Địa chi của năm Bính Thân là Thân tương hợp với Thìn của tuổi Bính Thìn, rất tốt

Tổng điểm: 18/20 (Tốt)

Tuổi Tân Mùi 1991 Tân Mùi mệnh Lộ bàng thổ

– Tuổi Tân Mùi có ngũ hành là Thổ tương sinh ngũ hành Kim của gia chủ, rất tốt
– Ngũ hành của năm Bính Thân là Hỏa tương sinh ngũ hành là Thổ của tuổi Tân Mùi, rất tốt
– Thiên can của tuổi Tân Mùi là Tân không tương hợp, không xung khắc với Tân của gia chủ, chấp nhận được
– Thiên can của năm Bính Thân là Bính tương hợp với Tân của tuổi Tân Mùi, rất tốt
– Địa chi của tuổi Tân Mùi là Mùi tương hợp với Hợi của gia chủ, rất tốt
– Địa chi của năm Bính Thân là Thân không tương hợp, không xung khắc với Mùi của tuổi Tân Mùi, chấp nhận được

Tổng điểm: 18/20 (Tốt)

Tuổi 1961 Tân Sửu mệnh Bích thượng thổ

– Tuổi Tân Sửu có ngũ hành là Thổ tương sinh ngũ hành Kim của gia chủ, rất tốt
– Ngũ hành của năm Bính Thân là Hỏa tương sinh ngũ hành Thổ của tuổi Tân Sửu, rất tốt
– Thiên can của tuổi Tân Sửu là Tân không tương hợp, không xung khắc với Tân của gia chủ, chấp nhận được
– Thiên can của năm Bính Thân là Bính tương hợp với Tân của tuổi Tân Sửu, rất tốt
– Địa chi của tuổi Tân Sửu là Sửu không tương hợp, không xung khắc với Hợi của gia chủ, chấp nhận được
– Địa chi của năm Bính Thân là Thân không tương hợp, không xung khắc với Sửu của tuổi Tân Sửu, chấp nhận được

Cùng Nội Dung

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *