Chọn tuổi xông nhà hợp phong thủy cho tuổi Sửu năm 2016

Ngũ hành của năm nay là Hỏa, của tuổi người xông nhà sinh năm 1948 là Hỏa, 2 hành này không sinh, không khắc, chấp nhận được

Tuổi xông nhà năm 2016 tốt nhất cho người sinh năm 1973 là một trong các tuổi sau: 1948; 1981; 1988; 1951; 1964; 1972; 1956; 1965; 1973; 1996.
Ngoài các tuổi trên, gia chủ cũng có thể nhờ các tuổi có tam hợp hoặc lục hợp địa chi với mình là Tý, Dậu và Tỵ để xông nhà đầu năm.

Dưới đây là bảng đánh giá 3 tuổi người xông nhà tốt nhất:

Tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 – Tích lịch hỏa

– Ngũ hành của tuổi người xông nhà sinh năm 1948 là Hỏa, của gia chủ là Mộc, 2 hành này tương sinh, rất tốt
– Ngũ hành của năm nay là Hỏa, của tuổi người xông nhà sinh năm 1948 là Hỏa, 2 hành này không sinh, không khắc, chấp nhận được
– Thiên can của tuổi người xông nhà sinh năm 1948 là Mậu tương hợp với Quý của gia chủ, rất tốt
– Thiên can của năm nay là Bính không tương hợp, không xung khắc với Mậu của tuổi người xông nhà sinh năm 1948, chấp nhận được
– Địa chi của tuổi người xông nhà sinh năm 1948 là Tý tương hợp với Sửu của gia chủ, rất tốt

trang-tri-tuong-trau-phong-thuy-mang-lai-tai-loc-2
– Địa chi của năm nay là Thân tương hợp với Tý của tuổi người xông nhà sinh năm 1948, rất tốt

Tổng điểm: 17/20 (Tốt)

Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 – Thạch lựu mộc

– Ngũ hành của tuổi người xông nhà sinh năm 1981 là Mộc, của gia chủ là Mộc, 2 hành này không sinh, không khắc, chấp nhận được
– Ngũ hành của năm nay là Hỏa, của tuổi người xông nhà sinh năm 1981 là Mộc, 2 hành này tương sinh, rất tốt
– Thiên can của tuổi người xông nhà sinh năm 1981 là Tân không tương hợp, không xung khắc với Quý của gia chủ, chấp nhận được
– Thiên can của năm nay là Bính tương hợp với Tân của tuổi người xông nhà sinh năm 1981, rất tốt
– Địa chi của tuổi người xông nhà sinh năm 1981 là Dậu tương hợp với Sửu của gia chủ, rất tốt
– Địa chi của năm nay là Thân không tương hợp, không xung khắc với Dậu của tuổi người xông nhà sinh năm 1981, chấp nhận được

Tổng điểm: 16/20 (Tốt)

Tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 – Đại lâm mộc

– Ngũ hành của tuổi người xông nhà sinh năm 1988 là Mộc, của gia chủ là Mộc, 2 hành này không sinh, không khắc, chấp nhận được
– Ngũ hành của năm nay là Hỏa, của tuổi người xông nhà sinh năm 1988 là Mộc, 2 hành này tương sinh, rất tốt
– Thiên can của tuổi người xông nhà sinh năm 1988 là Mậu tương hợp với Quý của gia chủ, rất tốt
– Thiên can của năm nay là Bính không tương hợp, không xung khắc với Mậu của tuổi người xông nhà sinh năm 1988, chấp nhận được
– Địa chi của tuổi người xông nhà sinh năm 1988 là Thìn không tương hợp, không xung khắc với Sửu của gia chủ, chấp nhận được
– Địa chi của năm nay là Thân tương hợp với Thìn của tuổi người xông nhà sinh năm 1988, rất tốt

Cùng Nội Dung

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *