Chọn tuổi xông nhà hợp phong thủy cho tuổi Tuất năm 2016

Năm Bính Thân có ngũ hành của năm nay thuộc Hỏa tương sinh ngũ hành là Thổ của tuổi Mậu Thân, rất tốt

Năm nay, gia chủ tuổi Canh Tuất nên nhờ một trong các tuổi sau xông nhà đầu năm: 1960; 1968; 1990; 1947; 1961; 1977; 1991; 1969; 1975; 1976.
Nếu không nhờ được vị khách nào có năm sinh như trên xông nhà, chủ nhà Canh Tuất cũng có thể nhờ người có tam hợp hoặc lục hợp địa chi với mình, gồm các tuổi: Mão, Ngọ, Dần đến xông nhà.

Đánh giá 3 tuổi hợp nhất với chủ nhà Canh Tuất:

Tuổi Canh Tý 1960 mệnh Bích thượng thổ

4-1

– Tuổi Canh Tý có ngũ hành thuộc Thổ tương sinh Kim của gia chủ, rất tốt
– Năm Bính Thân có ngũ hành thuộc Hỏa tương sinh ngũ hành Thổ của tuổi Canh Tý, rất tốt
– Thiên can của tuổi Canh Tý là Canh không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ, chấp nhận được
– Thiên can của năm Bính Thân là Bính xung khắc với Canh của tuổi Canh Tý, không tốt
– Tuổi Canh Tý có địa chi là Tý không tương hợp, không xung khắc với địa chi Tuất của gia chủ, chấp nhận được
– Địa chi của năm Bính Thân là Thân tương hợp với địa chi Tý của tuổi Canh Tý, rất tốt

Tổng điểm: 16/20 (Tốt)

Tuổi Mậu Thân 1968 Mậu Thân mệnh Đất trạch thổ

– Tuổi Mậu Thân có ngũ hành thuộc Thổ, tương sinh với hành Kim của gia chủ, rất tốt
– Năm Bính Thân có ngũ hành của năm nay thuộc Hỏa tương sinh ngũ hành là Thổ của tuổi Mậu Thân, rất tốt
– Thiên can của tuổi Canh Tý là Mậu không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ, chấp nhận được
– Năm Bính Thân có thiên can là Bính không tương hợp, không xung khắc với thiên can Mậu của tuổi Mậu Thân, chấp nhận được
– Tuổi Mậu Thân có dịa chi là Thân không tương hợp, không xung khắc với địa chi Tuất của gia chủ, chấp nhận được
– Năm Bính Thân có địa chi là Thân không tương hợp, không xung khắc với địa chi Thân của tuổi Mậu Thân, chấp nhận được

Tổng điểm: 16/20 (Tốt)

Tuổi Canh Ngọ 1990 mệnh Lộ bàng thổ

– Tuổi Canh Ngọ có ngũ hành là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ, rất tốt
– Năm Bính Thân có ngũ hành là Hỏa, tương sinh với ngũ hành Thổ của tuổi Canh Ngọ, rất tốt
– Tuổi Canh Ngọ có thiên can là Canh không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ, chấp nhận được
– Năm Bính Thân có thiên can là Bính xung khắc với thiên can là Canh của tuổi Canh Ngọ, không tốt
– Tuổi Canh Ngọ có địa chi là Ngọ tương hợp với địa chi Tuất của gia chủ, rất tốt
– Năm Bính Thân có địa chi là Thân không tương hợp, không xung khắc với địa chi Ngọ của tuổi Canh Ngọ, chấp nhận được

Cùng Nội Dung

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *