Chọn tuổi xông nhà hợp phong thủy cho tuổi Tý năm 2016

Thiên can của năm nay là Bính không tương hợp, không xung khắc với Giáp của tuổi người xông nhà 1964, chấp nhận được

Chủ nhà Nhâm Tý nên nhờ một trong những vị khách có năm sinh như sau xông nhà đất đầu năm: 1964; 1949; 1957; 1973; 1981; 1972; 1980; 1988; 1994; 1948.
Trong trường hợp không mời được một trong các vị khách nêu trên, chủ nhà có thể nhờ các tuổi Sửu, Thân và Thìn là những tuổi tam hợp hoặc lục hợp địa chi với tuổi chủ nhà.

van-menh-nguoi-tuoi-ty-2015

Sau đây là bảng đánh giá 3 tuổi người xông nhà tốt nhất:

Tuổi 1964 Giáp Thìn mệnh Phú đăng hỏa

– Ngũ hành của tuổi người xông nhà 1964 là Hỏa, của chủ nhà là Mộc, 2 hành này tương sinh, rất tốt
– Ngũ hành của năm nay là Hỏa, của tuổi người xông nhà 1964 là Hỏa, 2 hành này không sinh, không khắc, chấp nhận được
– Thiên can của tuổi người xông nhà 1964 là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Nhâm của chủ nhà, chấp nhận được
– Thiên can của năm nay là Bính không tương hợp, không xung khắc với Giáp của tuổi người xông nhà 1964, chấp nhận được
– Địa chi của tuổi người xông nhà 1964 là Thìn tương hợp với Tý của chủ nhà, rất tốt
– Địa chi của năm nay là Thân tương hợp với Thìn của tuổi người xông nhà 1964, rất tốt

Tổng điểm: 16/20 (Tốt)

Tuổi 1949 Kỷ Sửu mệnh Tích lịch hỏa

– Ngũ hành của tuổi người xông nhà 1949 là Hỏa, của chủ nhà là Mộc, 2 hành này tương sinh, rất tốt
– Ngũ hành của năm nay là Hỏa, của tuổi người xông nhà 1949 là Hỏa, 2 hành này không sinh, không khắc, chấp nhận được
– Thiên can của tuổi người xông nhà 1949 là Kỷ không tương hợp, không xung khắc với Nhâm của chủ nhà, chấp nhận được
– Thiên can của năm nay là Bính không tương hợp, không xung khắc với Kỷ của tuổi người xông nhà 1949, chấp nhận được
– Địa chi của tuổi người xông nhà 1949 là Sửu tương hợp với Tý của chủ nhà, rất tốt
– Địa chi của năm nay là Thân không tương hợp, không xung khắc với Sửu của tuổi người xông nhà 1949, chấp nhận được

Tổng điểm: 15/20 (Tốt)

Tuổi 1957 Đinh Dậu mệnh Sơn hạ hỏa

– Ngũ hành của tuổi người xông nhà 1957 là Hỏa, của chủ nhà là Mộc, 2 hành này tương sinh, rất tốt
– Ngũ hành của năm nay là Hỏa, của tuổi người xông nhà 1957 là Hỏa, 2 hành này không sinh, không khắc, chấp nhận được
– Thiên can của tuổi người xông nhà 1957 là Đinh tương hợp với Nhâm của chủ nhà, rất tốt
– Thiên can của năm nay là Bính không tương hợp, không xung khắc với Đinh của tuổi người xông nhà 1957, chấp nhận được
– Địa chi của tuổi người xông nhà 1957 là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Tý của chủ nhà, chấp nhận được
– Địa chi của năm nay là Thân không tương hợp, không xung khắc với Dậu của tuổi người xông nhà 1957, chấp nhận được

Cùng Nội Dung

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *