linh vật voi phong thủy

Nguyên tắc tối kỵ khi đặt linh vật voi phong thủy trong nhà ở

5 Khi nhà ở bị các vật thể mang sát khí xung chiếu, gương lồi sẽ có tác dụng rất hữu hiệu. Nếu cửa chính hoặc cửa sổ bị các vật mang sát khí chiếu thẳng vào, có thể treo gương lồi trước cửa để hóa giải. Linh vật phong thuỷ được sử dụng để đặt